Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής- Τμήματος Παθήσεων Πρωκτού, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρανδρέας Αναστάσιος
Γενικός Χειρουργός