Ουρολόγος, Διευθυντής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καραναστάσης Δημήτριος
Ουρολόγος