Ουρολόγος, Διευθυντής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καραναστάσης Δημήτριος
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test