Γναθοπροσωπική Χειρουργός, Υπεύθυνη Γναθοπροσωποχειρουργικού Τμήματος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test