Ειδικός Παθολόγος, Επιμελήτρια Α' Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καράμπελα Αργυρώ
Παθολόγος