Αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καραμάνης Περίανδρος
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test