Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ογκολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test