Καρδιολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου Ηχοκαρδιολογίας, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καραγιάννης Στέφανος
Καρδιολόγος