Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Νευροχειρουργός