Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test