Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος