Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καπριδάκη- Βασλαμάτζη Καλλιόπη
Χειρουργός Μαστού