Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καπράλος Βασίλειος
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test