Ορθοπεδικός - Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καπετανάκης Στυλιανός
Ορθοπεδικός