Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κάντζος Νικόλαος
Παθολόγος