Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καντουνάκης Γιάννης
Επεμβατικός Ακτινολόγος