Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κανταρτζής Μιχαήλ
Καρδιοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test