Παθολόγος - Γηρίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κανούτος Φίλιππος
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test