Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test