Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κανέλλος Δημήτριος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test