Αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κανελλόπουλος Ηλίας
Αναισθησιολόγος