Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Αγγειοχειρουργός