Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κανελλόπουλος Ελευθέριος
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test