Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κανελλόπουλος Ελευθέριος
Αγγειοχειρουργός