Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κανδηλιώτης Ιωάννης
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test