Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καμπερίδης Βασίλειος
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test