Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Διευθυντής, Διευθυντής Απεικονιστικού Τμήματος, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καλογερής Μενέλαος
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test