Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καλογεράς Δημήτριος
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test