Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test