Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΛΗΜΕΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test