Αναισθησιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αναισθησιολόγος