Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελητής Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καλαμπούκας Κυριάκος
Ακτινοδιαγνώστης