Θωρακοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καλαμπαλίκης Λάζαρος
Θωρακοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test