Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κακογιάννη Βασιλική
Αγγειοχειρουργός