Ορθοπεδικός, Γ' Ορθοπεδική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορθοπεδικός