Ιωάννης Κωτσικόρης - Κιρσοί κάτω άκρων και αντιμετώπιση με laser