Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Γενικός Χειρουργός