Χειρουργός Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΙΝΤΖΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Χειρουργός Μαστού