Ηλεκτροεγκεφαλογράφος - ΗΕΓ

Στο Νευροφυσιατρικό – Νευρολογικό τμήμα πραγματοποιούνται Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα – ΗΕΓ με Ηλεκτροεγκεφαλογράφο Cadwell EEG Easy II, 32 Καναλιών με βιντεομετρία που αφορούν όλες τις ηλικίες (πρόωρα, νεογνά, βρέφη, παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες).

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα διενεργείται σε άτομα με νοητική στέρηση, ψυχοκινητικά προβλήματα, περιγεννητική ασφυξία, εγκεφαλική παράλυση , ημιπληγία, τετραπληγία, άτομα σε κωματώδη κατάσταση και φυτική κατάσταση. Μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό υπάρχει η υποδομή και γνώση για την πραγματοποίηση όλων των παιδικών εγκεφαλογραφημάτων με φαρμακευτικό ύπνο ( per rectum ή per os.)  όπου απαιτείται.   

Στα ΗΕΓ ρουτίνας ο χρόνος καταγραφής είναι 45min. Στα πιο εξειδικευμένα  εγκεφαλογραφήματα που απαιτείται άμεση διάγνωση η καταγραφή μπορεί να είναι από μία έως πολλές ώρες όπως είναι τα ΗΕΓ που πραγματοποιούνται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας – ΜΕΘ.

Ο τεχνικός του Ηλεκτροεγκεφαλογράφου μαζί με το Νευρολόγο είναι παρόντες καθ’όλη τη διάρκεια της πολύωρης καταγραφής πραγματοποιώντας ερεθίσματα σταδιακά.

Τα νεογνολογικά εγκεφαλογραφήματα καθώς και τα βρεφικά πραγματοποιούνται από έμπειρο τεχνικό του Ηλεκτροεγκεφαλογράφου διότι είναι πολύ ιδιαίτερα στην πραγματοποίηση τους αλλά και στην διάγνωση – πόρισμα. Υπάρχει ειδική εξειδίκευση για το χειρισμό τους και διενεργούνται πολύωρες καταγραφές. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδικά εγκεφαλογραφήματα. Δίδονται οδηγίες στους γονείς από την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης.

Ο νευρολόγος με εξειδίκευση στα παιδικά εγκεφαλογραφήματα θα μελετήσει λεπτό προς λεπτό όλη την πολύωρη καταγραφή και θα συζητήσει-μελετήσει με τον τεχνικό του ΗΕΓ τα αξιόλογα σημεία που καταγράφηκαν για να δοθεί το τελικό πόρισμα μαζί με μέρος του Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.