Ορθοπεδικός, Κλινικής Άνω Άκρου Μικροχειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ιεροδιακόνου Μιχαήλ
Ορθοπεδικός - Χειρουργός Άνω Άκρου