Χειρουργός Θώρακος-Καρδιάς, Διευθυντής Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Θωρακοχειρουργική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Η Ρομποτική Θωρακοχειρουργική στην υπηρεσία του ασθενούς.

Γράφει ο Κοσμάς Τσακιρίδης, MD,PhD,FEBTS, Χειρουργός Θώρακος-Καρδιάς, Διευθυντής Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Θωρακοχειρουργική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

 

Robotic Assisted Thoracic Surgery (RATS):

Η ρομποτική θωρακοχειρουργική είναι η πλέον σύγχρονη εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής θωρακοχειρουργικής και ακούει στο όνομα Robotic Assisted Thoracic Surgery (RATS). Αφορά στις ρομποτικά υποβοηθούμενες επεμβάσεις στο θώρακα, με τη μέθοδο να είναι σχετικά διαδεδομένη σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, στη χώρα μας εφαρμόζεται από εντυπωσιακά περιορισμένο αριθμό Θωρακοχειρουργών διότι απαιτούνται ειδικά προσόντα και ξεχωριστή εκπαίδευση στην τεχνική αυτή.

Εφαρμογές της Ρομποτικής Χειρουργικής στις επεμβάσεις του Θώρακα:

H ρομποτική χειρουργική, κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, με εφαρμογές σε όλο το εύρος των επεμβάσεων του θώρακα, τόσο για καλοήθεις όσο και για κακοήθεις παθήσεις. Μεταξύ άλλων, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει εκτομές πνευμονικού παρεγχύματος, θυμεκτομές, αφαίρεση όγκων μεσοθωρακίου, βρογχο-πλαστικές, βιοψίες ενδοθωρακικών μαζών, παροχέτευση συλλογών, πλευροδεσία, πνευμοθώρακας είναι ενδεικτικά κάποιες από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με τη ρομποτική τεχνολογία.

Οφέλη της χρήσης της Ρομποτικής Χειρουργικής:

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη θωρακοχειρουργική, προσφέρει όλα τα οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής και επιπρόσθετα μεγαλύτερο εύρος ευελιξίας σε απλές ή σύνθετες επεμβάσεις. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να ξεπεραστούν όλοι οι περιορισμοί της κλασικής θωρακοσκοπικής τεχνικής, παρέχοντας ευχερή πρόσβαση σε όλα τα ανατομικά στοιχεία με συνέπεια την ακριβέστερη και ασφαλέστερη χειρουργική θεραπεία. Κυρίως, όμως, προσφέρει σημαντικά οφέλη για τον ασθενή ο οποίος βιώνει ένα σαφώς ευκολότερο χειρουργείο, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάρρωσή του.

Μεταξύ άλλων, τα οφέλη που παρουσιάζει η χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την επέμβαση
  • Αποφυγή μεγάλων τομών
  • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
  • Ελάχιστη απώλεια αίματος
  • Ταχύτερη ανάρρωση
  • Περιορισμός των επιπλοκών τόσο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου όσο και μετεγχειρητικά
  • Λιγότερο προεγχειρητικό άγχος για τους ασθενείς και δη για αυτούς που έχουν μεγαλύτερο φόβο του χειρουργείου
  • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας με άμεσο οικονομικό όφελος τόσο για τον ασθενή όσο και για το σύστημα υγείας της χώρας μας
  • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, χάρη στην απουσία μεγάλων τομών

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι η μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών ξεπερνά την πενταετία (σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ομάδας μας), ενώ η ποιότητα ζωής τους βελτιώνεται  ριζικά.

Οργανωμένες νοσοκομειακές δομές:

Αυτού του είδους οι επεμβάσεις απαιτούν εξειδίκευση, σύγχρονο νοσοκομειακό υλικοτεχνικό εξοπλισμό και συνεργασία μεταξύ ιατρικών ειδικοτήτων. Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της Ρομποτικής Τεχνολογίας, η οποία σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας, έχει καθιερώσει την Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική ως πρωτοπόρα στον παραπάνω τομέα. Παρακολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις σε καθημερινή βάση και με συμμάχους τον υπερσύγχρονο βιοϊατρικό εξοπλισμό, την εξειδίκευση και εμπειρία μας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την πλέον εξατομικευμένη, και ελάχιστα τραυματική λύση, για κάθε περίπτωση των παθήσεων του θώρακα, όσο σύμπλοκη κι αν είναι.

Διεθνής Πιστοποίηση της Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης:

Η Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έχει πιστοποιηθεί, από το φορέα Da Vinci Surgical System και την αντίστοιχη εκπρόσωπο εταιρία Intuitive Surgical,  για τη δυνατότητα διενέργειας θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων με τη χρήση του Ρομποτικού Συστήματος Da Vinci. Τη χειρουργική πιστοποίηση για τη συγκεκριμένη μέθοδο, κατέχουν οι κ.κ. Κοσμάς Τσακιρίδης, MD,PhD,FEBTS, Διευθυντής της Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής και η Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου Kαρδιοθωρακοχειρουργός, συνεργάτιδα και Επιστημονική Υπεύθυνη  της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του ΙΔΘ.

 

Ιατρός

Χειρουργός Θώρακος-Καρδιάς, Διευθυντής Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Θωρακοχειρουργική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης