Η Ρομποτική Χειρουργική στον Καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης φέρνει η Ρομποτική χειρουργική, καθώς συγκριτικά με τις παραδοσιακές ανοικτές επεμβάσεις, ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση του ασθενή κατά το χειρουργείο, μηδενίζει τον κίνδυνο λοιμώξεων και επιταχύνει σημαντικά την επιστροφή του στις καθημερινές δραστηριότητες.

Τί είναι ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως;-Συμπτώματα

O καρκίνος της ουροδόχου κύστεως αποτελεί το 3% όλων των κακοηθειών και είναι από τους συχνότερους όγκους στην Ουρολογία. Διακρίνεται σε επιφανειακό, διηθητικό όταν έχει προχωρήσει στο μυικό τοίχωμα της ουροδόχου κύστεως και μεταστατικό όταν έχει προχωρήσει εκτός της ουροδόχου κύστεως (σπλάχνα, οστά).

Στη περίπτωση που ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως είναι επιθετικός δηλαδή υψηλής κακοήθειας ή διηθητικός, η προτιμητέα μέθοδος αντιμετώπισης είναι η ριζική χειρουργική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης και η αντικατάστασή της από τμήμα εντέρου.

Το σημαντικότερο και συχνότερο σύμπτωμα είναι η  αιματουρία,  δηλαδή  η ανώδυνη εμφάνιση αίματος στα ούρα. Στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως η πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση έχει μεγάλη σημασία για την πρόγνωση. Για το λόγο αυτό κάθε αιματουρία καθώς και η εμφάνιση δυσουρικών ενοχλημάτων πρέπει να εξετάζονται αμέσως από ουρολόγο.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Όταν το θήλωμα είναι επιφανειακό αντιμετωπίζεται με αφαίρεσή του ενδοσκοπικά, μέσα από την ουρήθρα (διουρηθρικά).

Στη περίπτωση που το θήλωμα ή ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι επιθετικός, δηλαδή υψηλής κακοήθειας, ή διηθητικός, συνιστάται ριζική κυστεκτομή, δηλαδή αφαίρεση ολόκληρης της ουροδόχου κύστης και των όμορων ζωτικών οργάνων (στον άνδρα ο προστάτης και οι σπερματοδόχες κύστεις, ενώ στη γυναίκα η μήτρα, οι σάλπιγγες και οι ωοθήκες).

Η αφαίρεση της ουροδόχου κύστης καθιστά αναγκαία την έξοδο των ούρων σε ουροστομία (σακούλα) στο δέρμα του ασθενή. Σήμερα με τη Ρομποτική τεχνολογία είναι εφικτή η αντικατάσταση της καρκινικής ουροδόχου κύστης με νέα κύστη που δημιουργείται ρομποτικά από σφαιρικό τμήμα του εντέρου (ειλεός), προκειμένου να καταστεί εφικτή η φυσιολογική έξοδος των ούρων από το σώμα.

Παραδοσιακά, η ριζική κυστεκτομή γίνεται με ανοικτή χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιώντας μία μεγάλου μήκους τομή στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα έντονο μετεγχειρητικό πόνο, μεγάλο χρόνο νοσηλείας, σημαντική απώλεια αίματος, κίνδυνο λοιμώξεων και καθυστερημένη επιστροφή στη φυσιολογική δραστηριότητα.

Θεραπεία-Ρομποτική επανάσταση

Πλέον, με τη συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας και ειδικότερα με τη χρήση του περίφημου ρομποτικού συστήματος da Vinci, αλλάζουν τα δεδομένα.

Το ρομποτικό σύστημα αυξάνει τις χειρουργικές δυνατότητες επιτρέποντας την πραγματοποίηση πολύπλοκων και λεπτών επεμβάσεων. Σε αυτό βοηθάει τόσο η δυνατότητα μεγέθυνσης που προσφέρει το σύστημα, όσο και η τρισδιάστατη (στερεοσκοπική) όραση.

Ως εκ τούτου το ρομποτικό σύστημα da Vinci, επιτρέπει τη διενέργεια ριζικής αφαίρεσης της ουροδόχου κύστης και δημιουργία νέας από σφαιρικό τμήμα εντέρου στη θέση της παλαιάς, διαμέσω πολύ μικρών οπών.

Ως συνέπεια, ελαχιστοποιείται η απώλεια αίματος κατά την επέμβαση και επομένως δεν απαιτείται μετάγγιση, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι βέλτιστο, η πιθανότητα λοίμωξης μηδενική, ενώ το ογκολογικό αποτέλεσμα είναι ισάξιο με αυτό της κλασσικής χειρουργικής.

Μετά την επέμβαση, ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος, όπως και η παραμονή στο νοσοκομείο (4 με 5 ημέρες). Ο ασθενής εμφανίζει ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επάνοδο στις φυσιολογικές δραστηριότητες.

Η μέθοδος της ρομποτικής χειρουργικής πραγματοποιείται με επιτυχία σε ελάχιστα νοσοκομεία παγκοσμίως. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται από το 2006 στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ στο ΜΑΡΟΥΣΙ, από την ομάδα του Δρ. Παρδαλίδη Νικόλαου, με εξαιρετικά αποτελέσματα.