Η ενδοσκοπική μέθοδος VAAFT (Video - Assisted - Anal - Fistula - Treatment)

Αυτή η μέθοδος περιγράφηκε από το Meinero το 2011 και είναι απλή στην σύλληψη αλλά απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και αρκετή εμπειρία. Η μέθοδος εφαρμόζεται ήδη στο Τμήμα Χειρουργικής Εντέρου - Ορθού με επιτυχία.

Η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα ενδοσκοπικό «Συριγγοσκόπιο» (Fistuloscope), το οποίο εισέρχεται δια του εξωτερικού στομίου του συριγγίου και εξετάζει από τα μέσα τον πόρο του συριγγίου, ανακαλύπτει τους τυχόν επιπλέον πόρους και τις αποστηματικές κοιλότητες.

Ταυτόχρονα γίνεται πλύση του πόρου και ανακαλύπτεται ενδοσκοπικά το έσω στόμιο του συριγγίου. Ο ουλώδης και μολυσμένος ιστός καυτηριάζεται και αφαιρείται ενδοσκοπικά με ειδικά μικρο-εργαλεία χωρίς να χρειάζεται να γίνουν μεγάλες τομές-τραύματα. Αφού γίνει πλήρης καθαρισμός-debridement του μολυσμένου ιστού το έσω στόμιο κλείνεται με δημιουργία κρημνού (flap).

Η μέθοδος έχει επιτυχία 85% σύγκλειση των συριγγίων. Το έξω στόμιο παραμένει ανοιχτό για παροχέτευση.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής:

  • αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων χειρουργικών τραυμάτων, υπάρχει μόνο μία μικρή οπή στο έξω στόμιο του συριγγίου
  • ανευρίσκονται όλοι οι κρυφοί πόροι συριγγίων και αποστηματικές κοιλότητες και καθαρίζονται εκ των ένδον
  • Κλείνεται το έσω στόμιο του συριγγίου που είναι υπεύθυνο για υποτροπές

δεν χρειάζεται νοσηλεία και η ανάρρωση είναι ταχύτατη