Αλλεργιολόγος Ενηλίκων-Παίδων, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χυτήρογλου Λίλιαν
Αλλεργιολόγος