Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χουσάκος Παναγιώτης
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test