Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χούρη Μάζεν
Καρδιοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test