Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΧΟΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ουρολόγος