Χιωτακάκου Ευτέρπη
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• «Καρκίνος του στομάχου και ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού».
• Γ. Μαντζαρης Κ. Πετράκη, Δ. Κουρτέσας, Δ. Ροντογιάννη, Χ. Σπηλιάδη, Ε. Χιωτακάκου, Δ. Αναστασιάδης, Γ. Τριανταφύλλου.
• Hel. J. Gastroenterol 2002 (suppl)
• «Σύγκριση σχετικού κινδύνου ανάπτυξης αδενωμάτων του παχέος εντέρου σε συγγενείς 1ου βαθμού πασχόντων από καρκίνο ή αδενωματώδεις πολύποδες του παχέος εντέρου». Hel. J. Gastroenterol 2002;15(suppl):ΕΑ049, ΣΕΛ 20.