Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χιωτακάκου Ευτέρπη
Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος