Χημειοεμβολισμός με βιοδιασπώμενα σωματίδια

Τα βιοδιασπώμενα μικροσωματίδια (DSM TACE) προκαλούν προσωρινή ισχαιμία στον όγκο και αργότερα απορροφούνται.