Χημειοεμβολισμός με φορτωμένα σωματίδια (DEB – TACE)

Με τη χρήση μικροκαθητήρων στον αγγειογράφο, εγχύονται χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις απευθείας στον όγκο. Ακολούθως, οι αρτηρίες που αιματώνουν τον όγκο αποφράσσονται με ειδικά μικροσφαιρίδια ώστε να σταματήσει η αιμάτωσή του και σταδιακά να συρρικνωθεί. Εάν η ελάττωση του μεγέθους φθάσει τα 3,5 εκατοστά, τότε μπορεί να εφαρμοστεί ο διαδερμικός θερμοκαυτηριασμός του όγκου, ώστε να επιτευχθεί οριστικά η νέκρωσή του.