Χειρουργική κατάλυση χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μία νόσος και όχι απλά μία αρρυθμία και χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση με κατάλληλη επιλογή της αντιπηκτικής, αντιαρρυθμικής και επεμβατικής θεραπείας αλλά και των συνοδών νοσημάτων σε συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες.

Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να οδηγήσει σε ταχυκαρδία, με συχνότητα που μπορεί να φθάσει τις 300 και πλέον σφύξεις ανά λεπτό στους κόλπους έως και τις 150 και πλέον σφύξεις ανά λεπτό στις κατώτερες καρδιακές κοιλότητες (κοιλίες).

Οι επεμβάσεις κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής πραγματοποιούνται τόσο με τη σύγχρονη μέθοδο της κρυοπηξίας όσο και με τη βοήθεια των πιο σύγχρονων συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης. Η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής υπερβαίνει το 80% στο εργαστήριο επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας.

Σε ασθενείς με υψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο και παράλληλα υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο, υπάρχει η δυνατότητα για διαδερμική σύγκλειση του ωτίου του αριστερού κόλπου και επακόλουθης διακοπής των αντιπηκτικών φαρμάκων μέσω μίας επέμβασης που πραγματοποιείται διαδερμικά μέσω της μηριαίας φλέβας.

Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι και οι καταλύσεις κολπικού πτερυγισμού πραγματοποιούνται με τη βοήθεια των συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης (CARTO 3, Smart-touch) αυξάνοντας κατά πολύ, τόσο την αποτελεσματικότητα (μεγαλύτερη του 95%) όσο και την ασφάλεια.

Λόγω του αποδιοργανωμένου ρυθμού στους κόλπους στην κολπική μαρμαρυγή, το αίμα δεν προωθείται επαρκώς από τις ανώτερες καρδιακές κοιλότητες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λίμναση του αίματος και σχηματισμό θρόμβου.

Η κολπική μαρμαρυγή αυξάνει τον κίνδυνο σχηματισμού θρόμβου στην καρδιά ο οποίος μπορεί να αποφράξει αρτηρία του εγκεφάλου, προκαλώντας αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Παρόλο που η κατάσταση δε θεωρείται απειλητική για τη ζωή, οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, υπόκεινται σε 5 - 7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο σχηματισμού θρόμβων και εμφάνισης εγκεφαλικών επεισοδίων.

Τύποι κολπικής μαρμαρυγής:

Παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή. Αναφέρεται σε επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής που εκδηλώνονται περιστασιακά και σταματούν αυτόματα.

Εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή. Επιμένει και δεν παρέρχεται αυτόματα. Για την εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή χορηγούνται φάρμακα ή χρησιμοποιείται μία μορφή ηλεκτρικής ανάταξης, για την επαναφορά του φυσιολογικού ρυθμού της καρδιάς.

Μόνιμη κολπική μαρμαρυγή. Είναι η κολπική μαρμαρυγή που δε μπορεί να ρυθμιστεί. Η φαρμακευτική αγωγή και η ελεγχόμενη ηλεκτρική ανάταξη δε βοηθούν στην επαναφορά του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού.