Γενικός Χειρουργός εξειδικευμένος στη Λαπαροσκοπική, Ρομποτική και Βαριατρική Χειρουργική, Επιστημονικός Συνεργάτης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χειρίδης Σάββας
Γενικός Χειρουργός